Voor werknemers

Mijn werkgever heeft geen pensioenregeling

In dat geval kunnen wij contact opnemen met de werkgever om vast te stellen of er mogelijkheden zijn om alsnog een pensioenregeling op te starten. Vul daarvoor het CONTACTFORMULIER in of bel: 030-6880766.

Mijn werkgever wil absoluut geen pensioenregeling

Misschien verandert dat nog in de toekomst, maar je hoeft niet stil te zitten. Een goed pensioen opbouwen gaat niet vanzelf. Hoe eerder je begint hoe makkelijker het is. Daar staat tegenover dat hoe langer je wacht hoe lastiger het wordt. Je kan al pensioen opbouwen door maandelijks € 50 apart te zetten op je eigen pensioenrekening. Bovendien is die inleg fiscaal aftrekbaar, zodat de belastingdienst meebetaalt. Wij vertellen je hoe je dat moet doen.

Ik denk dat ik te weinig pensioen krijg

Hoeveel pensioen je krijgt, hangt af van hoeveel er tot nu toe aan pensioenpremie is betaald, hoe lang het nog duurt voordat je met pensioen gaat en wat het rendement is op jouw pensioenkapitaal. Als je inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je zien wat je aan pensioen kunt verwachten.
Toch is dat overzicht niet compleet omdat andere zaken ook een belangrijke rol spelen, zoals de vraag of je dan nog een hypotheek hebt, of je in een huurhuis woont, of je nog (part-time) doorwerkt nadat je met pensioen bent enzovoort. Wij kunnen dat heel duidelijk voor je in kaart brengen en vertellen wat je kunt doen om straks toch een goed pensioen te ontvangen.

Pensioenvragen

Je hebt alleen recht op pensioen wanneer je werkgever is aangesloten bij een pensioenfonds, of wanneer je werkgever hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met een pensioenverzekeraar.

Algemene Ouderdomswet. Pensioenuitkering waarop iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond vanaf de AOW-leeftijd recht heeft. Iedereen die in Nederland woont of werkt, bouwt automatisch AOW op. Dit pensioen is gelijk aan het bijstandsniveau.

Dat is afhankelijk van de pensioenregeling die van toepassing is. De meeste pensioenfondsen en verzekeraars voorzien in premievrije opbouw voor dat deel waarvoor je arbeidsongeschikt bent. De regeling kan per fonds/verzekeraar verschillen.

Het pensioen dat je zou kunnen behalen, als je tot je pensioenleeftijd aan de pensioenregeling blijft deelnemen.

Je kunt je ‘oude’ pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet ‘waardeoverdracht’. Hoe weet je wat in jouw situatie het beste is? Je vraagt de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever wat je voor je ‘oude’ pensioen krijgt. Wil je meer weten? Laat je hierover dan adviseren.

Pensioen is hetzelfde als uitgesteld loon. Een uitkering waarop belasting wordt ingehouden. Wat overblijft is het inkomen waarmee je moet rondkomen vanaf pensioendatum aangevuld met een AOW-uitkering. Pensioenpremie is vrijgresteld van inkomstenbelasting. Over de premiebijdrage van de werkgever wordt geen vennootschapsbelasting betaald. Als je overlijdt is er een uitkering voor je nabestaanden.