Voor werkgevers

Een betaalbare pensioenregeling

Denk je eraan om een pensioenregeling voor je werknemers op te zetten, maar schrik je terug van de advieskosten, de administratie of omdat je het allemaal te ingewikkeld vindt?
Dat hoeft niet. Op deze site krijg je antwoorden op je vragen in begrijpelijke taal, stellen wij je gerust door te vertellen dat de administratie van een pensioenregeling eenvoudig is en dat een pensioenregeling zelfs tegen zeer lage kosten van start kan gaan.

Lage kosten, hoe is dat mogelijk?

Je bespaart op de advieskosten door de pensioenregeling zelf (online) in gang te zetten. Uiteraard helpen wij je in dit proces. Voor een goed pensioen is later veel geld nodig. Werkgever en werknemers zijn zich daarvan steeds meer bewust. Hoe kan een pensioenregeling dan lage kosten hebben?
Ten eerste bespaar je zelf op de advieskosten. Ten tweede heeft iedereenpensioen.nl een pensioenuitvoerder gevonden die een pensioenregeling aanbiedt met voordelige verzekeringspremies. Ten derde kan je zelf bepalen wat de bijdrage wordt aan de opbouw van het pensioenkapitaal van de werknemers.

Ik wil eerst nog meer informatie

Dat begrijpen wij en de snelste manier om volledig op de hoogte gebracht te worden is door ons te bellen op 030-6880766. Je mag natuurlijk ook een contactformulier invullen. Wij brengen je dan in contact met een pensioenadviseur bij jou in de buurt, die al je vragen beantwoordt, nog voordat je overgaat tot het afsluiten van een pensioenregeling voor je werknemers.

Pensioenvragen

Alleen als je vanwege een CAO of bedrijfstakpensioenfonds hiertoe verplicht bent. In alle andere situaties is het vrijwillig. Werknemers waarderen pensioen steeds meer als secundaire arbeidsvoorwaarde. Als werkgever kun je je hiermee wel onderscheiden.

Wordt de regeling uitgevoerd door een bedrijfstakpensioenfonds dan bepaalt het pensioenfonds hoe de lasten verdeeld worden. In alle andere gevallen overleg je met je werknemers hoe de pensioenlasten verdeeld worden. Belangrijk is ook dat de fiscus meebetaalt.

Zolang er sprake is van loondoorbetaling bij ziekte moet de pensioenpremie betaald worden door zowel de werkgever als de werknemer. Is er sprake van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA of WGA) dan voorzien de meeste pensioenregelingen in premievrije pensioenopbouw.

In principe is de pensioenregeling bestemd voor alle werknemers of een duidelijk omschreven groep werknemers.  Wanneer binnen een bedrijf dezelfde werkzaamheden worden uitgevoerd dient aan iedereen hetzelfde pensioen te worden toegezegd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt  tussen werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband, of tussen ouderen en jongeren.

Zolang het geen verplichte regeling is (CAO of Bedrijfstakpensioenfonds) kan met instemming van de werknemers de regeling worden beëindigd.