Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Iedereenpensioen.nl (https://www.iedereenpensioen.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Iedereenpensioen.nl betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Iedereenpensioen.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Iedereenpensioen.nl berusten bij Iedereenpensioen.nl. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Iedereenpensioen.nl is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Iedereenpensioen.nl, info@iedereenpensioen.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Iedereenpensioen.nl geeft Iedereenpensioen.nl geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Iedereenpensioen.nl.
Iedereenpensioen.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Iedereenpensioen.nl, de onmogelijkheid de website van Iedereenpensioen.nl te gebruiken, uit de levering van diensten door Iedereenpensioen.nl of het gebrek aan levering van diensten door Iedereenpensioen.nl.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Iedereenpensioen.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Iedereenpensioen.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Iedereenpensioen.nl te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 20 oktober 2021.